Callanova metoda pro děti/

Callan For Kids

 

Callanova metoda pro děti

se zaměřuje na aktivní využití jazyka.

Dává dětem především

sebevědomí hovořit.

!

Při výuce Callanovou metodou děti 90% hodiny mluví. Angličtina se stává přirozeným jazykem.  Děti si postupně budují slovní zásobu a učí se nové gramatické jevy potřebné pro dosažení úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

Naše hodiny jsou dynamické, zábavné, plné interakce a energie. Kvalitní obsah, systematické opakování a podporující atmosféra zajistí, že naše děti se naučí anglicky správně a plynule.

A hlavně, je to zábava!

 

 

Přihlášení do kurzu

na tel. č.: 737 047 748/ 774 844 086

email: kancelar.english_school@hotmail.com 

pic kids.png