Jak si vybrat správný kurz?

Podle charakteristik jednotlivých úrovní snadno zjistíte, do kterého kurzu patříte. Nemějte strach, vždy si Vaše schopnosti ověříme. :-)

ÚROVEŇ

1-2 

Kurz pro začátečníky
43 vyučovacích hodin

Tento kurz je pro mne vhodný pokud se ztotožním s těmito větami:

 • Nikdy jsem se angličtinu neučil nebo to bylo tak málo, že bych asi ani do 10-ti nenapočítal.

 • Rozhodně nepohovořím o své rodině, nebo o pokoji, ve kterém se právě nacházím.

 • Nedokáži používat jednoduchý a průběhový čas. Nepřeložím slova jako „any, some, none,neither nor, there are, was, will be“

ÚROVEŇ

4

Kurz pro mírně pokročilé 35 vyučovacích hodin

Tento kurz je pro mne vhodný pokud se ztotožním s těmito větami:

 • Sice se tak nějak dohovořím, ale rozhodně to není nic moc.

 • Když si situace žádá, dám sloveso do minulosti přidáním ED,

 • Vím, že některé věci jsou počitatelné a jiné nepočitatelné.

 • „was and will be“ mi nedělá problémy, rozumím pomocnému slovesu „DO“

 •  Přeložím slova jako „sometimes, a lot of, either or, increase field"

 • Stále nepoužívám předpřítomný čas „have been, have seen“ a podmínky jsou pro mne španělská vesnice

ÚROVEŇ

3

Kurz pro pokročilé začátečníky 
30 vyučovacích hodin

Tento kurz je pro mne vhodný pokud se ztotožním s těmito větami:

 • Něco ze sebe vytlačím o sobě, o místě kde bydlím, chápu, že je rozdíl mezi průběhovým a jednoduchým přítomným časem.

 • Dokonce použiji minulý čas, alespoň u slovesa být – „was“ a také vím, že pro budoucí čas musím použít „will“

 • Dokáži přeložit slovíčka jako „smell, stone, glass, kind“ a ani „outside and instead of“ mi nedělá problém.

ÚROVEŇ

5

Kurz pro středně pokročilé
35 vyučovacích hodin

Tento kurz je pro mne vhodný pokud se ztotožním s těmito větami:

 • Moje angličtina není perfektní, ale dohovořím se tak nějak zhruba o běžných věcech.

 • Chápu předpřítomný čas a většinou ho použiji správně.

 • O podmínkách v angličtině jsem již také slyšel, první a druhou bych asi zvládl.

 • Nepletu si sloveso „GO“ s použitím „GOING TO“

 • Slovíčka jako je „promise, among, branch, boat, crime „ ovládám bez problému, ale když se mne zeptáte na slovo „obligation, justice, belong“ tak si nejsem jistý.

 • Také činný a trpný rod by mi určitě dělal problémy.

ÚROVEŇ

6

Kurz pro pokročilé 40 vyučovacích hodin

Tento kurz je pro mne vhodný pokud se ztotožním s těmito větami:

 • Nejsem na tom zle, ale mám nedostatky, také zapomínám co jsem již uměl.

 • Občas mi vypadávají slovíčka, s psanou angličtinou nemám problém.

 • Chybí mi advanced gramatika.

 • Perfektní čas použiji, ale budoucí perfektní nevím na co je.

 • Slova jako „belong, pour, justice, plenty, however“ používám, ale stejně cítím, že bych si měl slovní zásobu stále rozšiřovat.

KONVERZACE

1

Konverzace středně pokročilí
25 vyučovacích hodin 
(vhodné pro absolventy úrovně 6)

Tento kurz je pro mne vhodný pokud se ztotožním s těmito větami:

 • Dokáži komunikovat tak nějak, ale cítím, že mi trvá dlouho, než odpovím, chybí mi slovíčka a nejsem si jistý stavbou věty.

 • Rozumím základní gramatice, chápu minulý čas i budoucí.

 • S předpřítomným časem trochu zápolím, ale teorii znám.

KONVERZACE

2

Konverzace pokročilí
25 vyučovacích hodin 
(vhodné pro absolventy úrovně 7 a více)

Tento kurz je pro mne vhodný pokud se ztotožním s těmito větami:

 • Již jsem konverzační hodiny absolvoval, ale chtěl bych si oprášit nebo udržet moji úroveň.

 • Rozšiřovat slovní zásobu v jistých oborech.

 • Gramatika mi činí problémy jen někdy.

 • Běžná slovní spojení mi nedělají problémy.

 • Dokáži si přečíst i nějaký ten novinový článek v angličtině.

 • Také na film se rád podívám v angličtině