top of page

Callanova metoda

Callanova metoda je milována studenty i lektory anglického a špaňelského jazyka po celém světě. 

  • Je rychlá a efektivní

  • Je živá a zábavná 

  • Je v ní neustálé procvičování poslechu a mluvení

 

Tato metoda je používána ve více než 40ti zemích po celém světě a úspěšně pomáhá denně tisícům studentů ve výuce angličtiny a španělštiny.

Krátká ukázka výuky

Metoda, která funguje!

Callanova metoda poskytuje promyšlený systém k procvičování jazyka.

V průběhu každé lekce se student naučí novou slovní zásobu. Okamžitě tuto slovní zásobu začne systematicky procvičovat tak, aby si zapamatoval co se naučil. 

Pokud je Vašim cílem zkouška B1, B2 nebo C1 (např. TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE atd.) Callanova metoda je nejrychlejší způsob, jak získat potřebné vědomosti k úspěšnému složení těchto testů a zároveň budete schopni mluvit plynule a se sebedůvěrou. 

Proč Callanova metoda funguje

Callanova metoda je tozdělena do 12 úrovní, od začátečníků až do úrovně C2.

Rychlá a efektivní 

Struktura vyučovací hodiny Callanovy metody je velmi odlišná od ostatních hodin, s kterými jste se v minulosti setkali. Nesedíte v tichosti nad rozborem psaného textu a nevyplňujete gramatická cvičení. Nemáte volnou konverzaci, při které používáte pouze slova a fráze které máte zažité. Samozřejmě, aktivity tohoto druhu Vám také pomáhají. Ale to je práce spíše na doma, nebo do kavárny. 

V Callanově hodině jste zaneprázdněni důležitějšími aktivitami, které není možné dělat doma. Neustále posloucháte mluvené slovo. Odpovídáte na otázky a co je nejdůležitější, Vaše chyby jsou okamžitě opravovány. Učíte se rychle, protože jste angličtinou nebo španělštinou obklopeni po celou dobu výuky. Nejsou tiché momenty, pauzy. Nemáte čas se nudit nebo ztratit koncentraci. Hodina je velmi dynamická a zábavná. 

Opakovat, opakovat a opakovat! 

Když se učíte cizí jazyk, potřebujete slyšet, vidět a používat slova a gramatické struktury mnohokrát než si je skutečně osvojíte a začnete je používat přirozeně. 

Callanova metoda je založena na přesně zkonstruovaném systému opakování. Nová slova a gramatika je vyučována za použití jazykových jevů, které již dobře znáte a navazují na ně. Nová slova a gramatiku začnete procvičovat okamžitě formou otázek od učitele a vaše odpovědi jsou opravovány ihned.

Nová slovní zásoba a gramatika jsou pak systematicky opakovány a procvičovány v odlišných situacích a úrovních, tak jak procházíte jinými úrovněmi Vašeho kurzu. Jelikož opakování je opravdu hodně, není důležité pochopit vše najednou a hned. Při dostatečném opakování se vše stává snadnější a snadnější, až se to nakonec stane součástí učiva, které je pro Vás snadné a tudíž běžně užívané. 

Přirozená rychlost

Učitelé Callan Method mluví rychle. Procvičíte si poslech rychlé, přirozené řeči a brzy budete rozumět, aniž byste nejprve překládali do svého vlastního jazyka. Myšlenka nepřekládat je středem Callanovy metody; pomůže vám začít myslet v cílovém jazyce.

Neustálé opravování

V Callanově metodě vám učitel pomáhá když mluvíte, a opravuje všechny vaše chyby, jakmile je uděláte. Učitel vás opraví tím, že napodobí (zopakuje) vaši chybu a poté řekne správnou výslovnost/tvar slova. Pokud například řeknete „He come from Spain“, učitel rychle řekne „not come - comes“. Tato oprava napodobením vám pomůže slyšet rozdíl mezi vaší chybou a správným tvarem slova. Měli byste okamžitě zopakovat správné slovo a pokračovat ve své větě. Pomocí tohoto způsobu opravy svých chyb se hodně naučíte a neustálá oprava má za následek rychlý pokrok.

Užitečná řečnická praxe - nejen povídání si

Ačkoli Callanova metoda zahrnuje mnoho mluvení v angličtině, neznamená to povídání si (volná konverzace). Když si lidé povídají, používají pouze slova a gramatiku, která již znají, proto se toho moc nového nenaučí. Když mluvíte v lekci Callanovy metody, používáte neustále nová slova a spojení, což má pro vás větší přínos. Žádný čas není promrhaný.

Callan aplikace a procvičování v online prostředí (CSPA)  

Když studujete na akreditované škole Callan, máte přístup k interaktivní oblasti Callan Student Practice Area (CSPA) - ideální pro procvičování mezi lekcemi.

CSPA vám umožňuje:

  • poslouchat otázky a pak na ně odpovídat, nahrát si svůj hlas a porovnat svou odpověď se záznamem rodilého mluvčího - skvělý způsob, jak zlepšit svou výslovnost

  • psát diktáty při sledování videí rodilých mluvčích - všechny chyby, které uděláte, se automaticky zvýrazní na obrazovce, abyste se je mohli pokusit opravit

  • dělat spoustu dalších cvičení, k zopakování slovní zásoby a gramatiky, které se ve svých lekcích učíte

 

CSPA můžete používat prostřednictvím našich webových stránek na svém počítači, tabletu nebo mobilním telefonu, anebo si můžete stáhnout bezplatnou aplikaci Callan Method. V aplikaci můžete mít také přístup ke svým e-knihám a audioknihám Callan Method, takže jste vždy připraveni učit se kdekoli a kdykoli.

Kvalita výuky zaručena

Callanova metoda je pečlivě strukturována, velmi dobře navržena a sepsána. Je však velmi důležité, aby učitel věděl, jak metodu přednést. Z tohoto důvodu jsou Callan knihy dodávány pouze Akreditovaným Callan Method školám, školám Akreditováným pro online výuku a Registrovaným učitelům. Učitelé v těchto zařízeních byli vyškoleni, aby Metodu řádně přednášeli. Podrobují se také každoroční kontrole z Callan instituce, abychom jim pomohli se stále zlepšovat.

Proto je Callanova metoda nejlepším způsobem výuky jazyků na světě - fantastické materiály dodávané vysoce kvalitními a dobře proškolenými učiteli.

Vždy hledejte oficiální Akreditovanou školu nebo registrovaného učitele Callan Method!

Historie Callanovy metody

Callan Metodu vytvořil Robin Callan, který vyrostl v Ely, Cambridgeshire, Anglie. Ve svých dvaceti letech odešel do Itálie do Salerna učit angličtinu. Přestože ho učení bavilo, Robin Callan si myslel, že způsob, jakým se od učitelů očekává, že budou učit své hodiny, je neefektivní a nudný. Začal se intenzivně zajímat o způsoby jazykového vzdělávání a dospěl k závěru, že by mohl radikálně zlepšit způsob, jakým je angličtina vyučována.

 

Pan Callan zůstal v Itálii a začal psát vlastní knihy o výuce angličtiny. Tyto knihy používal ve svých třídách a během následujících 10ti let získal obrovské množství praktických zkušeností a pověst schopnosti naučit anglicky rychle a efektivně.

 

Když se vrátil do Anglie, otevřel vlastní školu na Oxford Street v Londýně. Protože byla metoda mezi studenty stále oblíbenější, škola rostla a přestěhovala se do větších prostor. Pan Callan pokračoval v psaní knih Callanovy metody a dnes tuto metodu používají školy po celém světě.

 

Pan Callan zemřel v roce 2014 ve věku 81 let. Škola pro veřejnost na Oxford Street se od té doby zavřela, ale organizace Callan Method se nadále rozrůstá, vydává knihy Callanovy Metody, vyvíjí nové produkty a poskytuje školení učitelům a akreditační služby jazykovým školám po celém světě.

bottom of page