top of page

FAQ ENGLISH SCHOOL

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7

Musím začít s knihou 1, #stage 1, i když jsem se anglicky již učil?

Ne. Právě proto v ENGLISH SCHOOL testujeme ústně. Často jsou studenti lepší v psaní a vyplňování cvičení než v mluveném slovu. Při hovoření nemáte čas na přípravu, překlad, musíte reagovat pohotově a ihned, a právě Callanova metoda Vám v tomto pomůže. Samozřejmě, pakliže se učíte anglicky delší čas, tak je zbytečné si platit za první stupně metody. Při ústním testování lektor ihned rozpozná, která stupeň je pro Vás vhodný.

Proč se lektoři na hodinách střídají? Není lepší mít jednoho, který bude znát třídu a studenty v ní?

Střídání vnímají studenti časem jako obrovskou výhodu. V Čechách jsme ho zavedli, protože jsme si vědomi toho, že anglicky nemluví pouze náš lektor, ale za dveřmi učebny je mnoho dalších lidí v okolním světě. Každý má jiný přízvuk, jinou výslovnost, např.americkou, britskou… Proto Vám nabízíme lektory, kteří hovoří každý trochu jinak. Naučí Vás to nemít strach z angličtiny, budete nejen snadněji rozumět, ale také si snadněji zvyknete na různé přízvuky. Nepřekáží to metodice, protože právě univerzálnost Callanovy metody je zárukou stejného přístupu lektorů.

 

Jsou lektoři speciálně školeni?

Samozřejmě. Každý může vyučovat Callanovou metodou, ale ne každý zvládá tempo a akčnost, které metoda vyžaduje. Dokonalé zvládnutí a dodržování pravidel metody je zárukou úspěchu. Pokud lektor mluví pomalu, nechává studentům několik sekund na odpověď, překládá věty, kterým student nerozumí, pak není možné, aby se studenti učili 4x rychleji, jak proklamuje metoda.

 

Musí být lektor tak velmi rychlý?

Ano. Proto ne každý zájemce o lektorství v ENGLISH SCHOOL také učí. Jen málo lektorů vyhovuje požadavkům ES na lektora a začne s tréninkem. Ten trvá obvykle 3 týdny. Rychlost je důležitá v tom, že Vám nedává čas přemýšlet o odpovědích a Vy říkáte odpovědi zároveň s lektorem. Rychlost Vás připraví na přirozené prostředí, ve kterém Vám „anglicky mluvící“ nedají možnost výběru a času. Zároveň se při rychlé mluvě mění výslovnost v angličtině. Nastávají tam pak určité jevy, které velmi ovlivňují porozumění, že Vám pak nezůstane nic jiného než říci: „Nerozumím.“ Takže čím rychleji si Vaše uši zvyknou na rychlost, tím větší výsledky uvidíte v realitě. Hlavně nemějte strach. Neustálé opakování Vás posouvá vpřed.

 

Jak dlouho trvá hodina?

50 minut. Před hodinou se začíná s procvičováním tvorby dotazů, potom se opakuje staré učivo – cca 25 až 30 minut, pak se čte, píše diktát a zbytek hodiny patří novému učivu, které se na závěr ještě zopakuje.

 

Jaká je ideální forma studia?

Samozřejmě, čím častěji tím lépe. Stačí však 2x týdně po jedné hodině. To je pro nás ideální, vzhledem k tomu, že jsme všichni velmi vytížení prací, rodinou, etc…

 

Jak dlouho trvá jedna stage?

Závisí na obtížnosti. Pokuď se však dodržují pravidla, zvládnete to následovně: 1. stage: 10 hodin, 2. stage: 16 hodin, 3. stage: 16 hodin, 4. stage: 18 hodin, 5. – 10. stage: 25 hodin, 11. stage: 30 hodin, 12. stage: 35 hodin. Tj. za 2-3 roky budete schopní naučit se mluvit anglicky. Důležité je chodit na hodiny. Délka studia se může drobně změnit jak směrem k delšímu tak ke kratšímu období, což závisí na individuálních schopnostech studentů.

 

Na hodinách Callanovy metody se jenom mluví, nebo také píše?

Metoda vznikla, aby co nejlépe připravila studenty na anglicky hovořící prostředí. Proto se klade takový důraz na mluvené slovo a porozumění jazyku. Samozřejmě, také psaní a čtení je součástí výuky. Systematicky se však lektoři psaní začnou věnovat až po stage 10, kdy mají studenti za povinnost psát eseje, odevzdat je v kanceláři a posléze se podívat na hodnocení svých prací od lektorů.

 

Jak lze více zefektivnit výsledky výuky Callanovou metodou?

Nejdůležitější je chodit na hodiny, nevynechávat výuku, nahrazovat si zameškané hodiny, snažit se používat angličtinu i mimo školu. TJ. číst anglické noviny, poslouchat BBC, CNN, dívat se na filmy v angličtině s anglickými titulky. Je důležité si uvědomit, že pokuď jazyk nepoužíváte, začínáte ho zapomínat. Neexistuje metoda, která by Vás jazyk naučila tak, že napříč tomu, že ho nebudete dále používat, budete si všechno pamatovat. Proto berte učení se jazyka jako systematickou věc, jako něco, co nikdy nekončí. Je dobré si vytvořit k cizímu jazyku pozitivní vztah?. Další typy, které jsou vhodné k efektivnímu učení se v obyčejném životě, jsou: shlédnout filmy v originále, které jsme již viděli v češtině, četba textů písní a jejich opětovný poslech, četba knih, ve kterých je velké množství dialogů (čtou se lehko, jsou zábavné a plné živého jazyka – mnohé najdete i u nás v knihovně), shlédnutí dětských pořadů – stanice Cartoon Network v tomto směru velmi pomáhá, opakujte fráze, které v pořadech zazní, chatujte na zahraničních webových stránkách, ve vyšších stupních používejte už jen výkladové slovníky anglicko-anglické, nastavte si operačný systém na PC nebo v telefonu na angličtinu :-)…etc. Chcete více typů? Neváhejte nás kontaktovat.

 

Jak si mohu nahradit zameškané hodiny?

Stačí, když si v kanceláři ES vyzvednete rozvrh aktuálních kurzů a půjdete na hodinu jiného kurzu, který je probíranou látkou nejbližší Vašemu kurzu. Vždy je lepší aspoň náhrada, než žádná hodina.

 

Jak zvládnu říci v angličtině to, co chci, když budu vždy jen opakovat po lektorovi?

Angličtina se dá do jisté míry nazvat jazykem analytickým, což znamená, že se nejlépe učí skrze fráze, nikoliv skrze učení se slovíček. Také nepoužívá skloňování a časování. Pochopit ho tedy musíme za pomocí slovosledu a tzv. funkčních slov, které pokuď neznáme, tak nám schází myšlenka v tom, co mělo být řečeno. Samozřejmě, bereme v potaz také, že potřebujete znát jazyk na takové úrovni, aby jste se bez problémů domluvili. Proto tak, jak bez velkých težkostí rozumíme frázi : „How are you?“, je možné rozumět dalším tisícům frází, případně skupinám slov. Takže, v klidu si opakujte, buďte automat, vše přijde postupně i mluvení. Tak, jak se postupně zlepšujete v porozumění, tak se budete zlepšovat i v mluvení.

 

Kdy budu schopný konverzovat?

Sice s problémy, ale možné to bude už po skončení 2.-3. stupně. Největší pokrok a pocit, že to studentům jde, mají po skončení 3. stupně. Ve 4. stupni se začíná probírat gramatika a studenti začínají být malinko skeptičtí. Následují stupně 5-6, které jsou nejtěžší z jednotlivých stupňů, poněvadž uzavírají celou základní gramatiku a po skončení stupně 6 by měli studenti ovládat cca 1500 slov, které umí používat aktivně.

 

Proč lektoři nekladou důraz na gramatiku?

Callanova metoda se řídí heslem „keep it simple“. Nejdříve se snažíme naučit Vás gramatické tvary v běžné mluvě, spíše než množství pouček.

Nepamatuji si všechny slova z jednotlivých stupňů, mohu pokračovat dále?

Pokuď student splní test mezi jednotlivými stupni na minimálně 60%, může pokračovat do dalšího stupně. Pokuď ne, je nutné navštěvovat jiný kurz, který probírá učivo daného stupně. Je důležité přijít do kanceláře a nechat si poradit. Nepřijdete tak o své peníze a zaručujeme Vám i efektivitu učení. Nemůžete postoupit dále, pakliže nemáte dostatečné vědomosti. Daný kurz pak absolvujete zdarma, po úspěšném zvládnutí testu, se Vám opět začne strhávat z předchozí platby.

 

Jsem na začátku výuky. Mám pocit, že nestíhám, je to vůbec pro mě?

Nečekejte, že všechno hned pochopíte. Callanova metoda je o „hnaní“ Vás lektorem vpřed i napříč tomu, že jste vše, co bylo řečené, nepochopili ihned. Proto nežádejte lektora o vysvětlení věty v době výuky. Pro studenta není důležité ihned vše pochopit. Vše uslyší ještě mnohokrát na dalších hodinách. To je způsob, jak funguje Callanova metoda. Stejný princip funguje i pro gramatiku. Nemusíte být rozčilený, když neumíte zpaměti říct 11 různých významů slova „get“, či 7 různých způsobů použití budoucího času. Netrapte se, vše přijde postupně a ne hned. Proto tomu dejme čas. Důležité je říci, že na to abyste pochopili metodu a skutečně se z ní začali tešit, potřebujete 40 hodin.

 

Dokáže mně Callanova metoda připravit na zkoušky PET a FCE?

Ano. S tímto účelem byla napsaná. Po skončení stupně 6 je to PET a po skončení 10. stupně, resp. 11., 12. je to FCE. Samozřejmě, že jde o specializované testy. Je dobré využít bezplatné konzultace, vyzvednout si v kanceláři vzory testů, CD a hlavně se ptát po informacích, které Vám pomohou se lépe připravit. Je vhodné, když dopředu informujete managera školy o Vašem záměru absolvovat zkoušku.

 

Kolik slov se naučím po probrání 1. až 12. stupně?

Po 10. stupni byste měli mít v aktivní slovní zásobě cca 2 500 slov. Po 12. stupni pak dalších 1 500 slov. Na zkoušku FCE potřebujete cca 3 500 slov. Jen pro zajímavost, angličtina má půl milónu slov. Mnohé z nich však neznají ani rodilí mluvčí. 

 

Co v případě, že nedojde lektor na hodinu?

Pokuď se něco takového stane, počkejte prosím 5 minut a posléze zavolejte na 774 844 086. Velice pravděpodobně lektor, který nepřišel, už ani nepřijde. Hodina se Vám nebude započítávat a kurz se Vám prodlouží. Případně se takováto hodina dá přenést do dalšího pokračování kurzu. Pokud nechcete pokračovat, ani si prodloužit kurz, vrátíme Vám peníze.

 

Co když Callanova metoda není pro mě? Mám fotografickou paměť a zde se učím hlavně z poslechu.

Vždy, když se vysvětluje nové učivo, jsou knihy – učebnice otevřené. To je přesně ten okamžik, kdy slyšíte slovo, vyslovujete ho a zároveň vidíte, jak se píše. Je pravdou, že v angličtině se jinak píše a jinak vyslovuje. V první řadě nám jde o to, abychom mluvili a rozuměli. Proto je skvělé, že metoda upřednostňuje právě samotný jazyk a ne jen pasivní memorování.

Je tato metoda vhodná také pro face to face kurzy?

V podstatě ano. Skupiny ve škole jsou však malé, mají přibližně 6-10 studentů. Proto je efektivní i učení se ve skupině. Při dynamice metody to ani ve skupině nebude žádná nuda. Nevýhodou face to face kurzu může být, že 50minutová dynamika hodiny může být pro někoho velice namáhavá.

 

Jsem úplný začátečník, mohu začít se studiem obchodní angličtiny?

Jsme zastánci názoru, že obchodní angličtina je určená pro pokročilé studenty. Spíše je nám bližší termín „základy obchodní angličtiny“. Jde totiž o specifickou slovní zásobu určenou pro obchod. To stejné platí i pro kurzy – účetní angličtina a právnická angličtina. Na všechny tyto kurzy, tzn. angličtina“ for special purposes“, přihlásíme studenty teprve až po ústním testování či po skončení 6. nebo 7. stupně Callanovy metody.

 

Stále nerozumím angličtině, je možné, že se to jednou změní?

Ano. Změní se to jen v případě, že přestanete chtít rozumět každému slovu, jakmile se nezastavíte při poslechu u slova, kterému nerozumíte a uteče Vám tak vše ostatní. Pak přestanete mít mentální blok z cizího jazyka. Callanova metoda Vám pomůže si zvyknout na jiný přízvuk, nemít blok, protože hodiny se z 90% sestávají z mluvení a poslechu. Po vysvětlení klíčových slov se tak tyto slova stávají srozumitelnými pro Vás a Vy budete schopni je bez rozmýšlení rozkódovat a potažmo přeložit.

 

Je možné se naučit anglicky?

Samozřejmě :-). Lépe nebo hůře, ale jde. Dobrá zpráva však je, že určitě je to možné. Kdokoliv, kdo žije dlouhý čas v zahraničí, nemá problém s cizím jazykem. Žije tam a kopíruje jazyk, kterým se v dané zemi hovoří. Totéž děláte i Vy na hodinách v ENGLISH SCHOOL. Kopírujete lektora. Kopírujete tak správné a univerzální použití jazyku. Pokuď byste šli do detailů, zjistili byste, že angličtina má mnoho různých pravidel a stovky vyjímek v těchto pravidlech, což ji činí složitou. Avšak úroveň, kterou potřebujete ke své práci či k životu, se dá naučit za 2-3 roky. O to více, že Váš čas v ENGLISH SCHOOL není ztraceným časem. Nezapomeňte, nesuďte se za své chyby, ale snažte se je opravit a tak se zlepšit.

 

Jsou v ENGLISH SCHOOL domácí úkoly?

Na hodinách se moc nepíše, nevyplňují se cvičení, nejde se příliš do detailů (nechcete být lingvisty, ale naučit se mluvit anglicky), nezastavuje se v problematických částech,… etc. Doporučujeme si však zhlédnout nově probrané učivo doma. Nejlepší je, když si projdete nahlas jak otázky tak odpovědi. Máme však také úspěšné absolventy, kteří se do knih ani nepodívali. Systém opakování na hodinách nahrazuje nudné učení se doma a domácí úkoly.

 

Mám úplný šok z ukázkové hodiny! Je vůbec možné, že se takto dá vyučovat?

Šok mají všichni. Také proto ENGLISH SCHOOL umožňuje podívat se na hodinu a teprve posléze se zapíšete a začnete platit. A možné to samozřejmě je. Odučili jsme již výše než 25 000 hodin, máme stovky absloventů, kteří dnes hovoří anglicky a přitom dříve ani nevěděli, co je to „book“. Máme plno mailů, dalo by se říci kopec mailů, děkovných listů a pohlednic od spokojených studentů. A věřte – nevěřte na začátku byl vždy šok. 

 

Budu muset i já mluvit tak rychle, jako lektor na hodině?

Ne. Někdo je určitě schopný a umí se naučit takto rychle mluvit anglicky, ale nevyžadujeme to. Spíše chceme, abyste rozuměli, když bude někdo kolem Vás mluvit rychle anglicky.

Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
Anchor 11
Anchor 12
Anchor 13
Anchor 14
Anchor 15
Anchor 16
Anchor 17
Anchor 18
Anchor 19
Anchor 20
Anchor 21
Anchor 22
Anchor 23
Anchor 24
Anchor 25
Anchor 26
bottom of page